Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1956-1958

     www.zelec.net     

   

  Roky 1960 -1962 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1960/61

     

    Školní rok byl zahájen 1. září 1960 s 45 žáky. Zahájení školního roku mělo slavnostní ráz. Místní rozhlas vyhrával. K zahájení školního roku se zúčastnili představitelé MNV, SRPŠ a KSČ. Pionýři vítali prvňáčky a na zahájení škol. roku se přišli podívat i vedoucí chmelových brigád. Pionýrský oddíl vedla pani učitelka Kostková-Lomberská. Oddíl Jisker Marie Lhotáková ze Želče (žákyně jedenáctileté školy v Žatci)

  25. října 1960 se škola zúčastnila oslav 10. výročí založení JZD v obci.  Oslavy k přivítání nového roku se konaly již ´18. prosince 1960. Oslav se zúčastnili pionýři Okresního domu pionýrů a mládeže ze Žatce a společně se žáky želečské školy připravili besídku.

   

     Na jaře připravili žáci školy také oslavy MDŽ.

   

     Poprvé byly prvomájové oslavy pořádány samostatně v Želči. Akci organizovali učitelé, kulturní program připravila škola, slavnostní projev měl tajemník MNV pan Prchal.  Estrádu vedl ředitel školy, za účasti pražských umělců Jaroslav Mareš, J. Mareš,

   laureát státní ceny, členka ND pani A. Jančaříková, zpěváci a prac. čs. rozhlasu J Soumar, Vlasta Mlejnková, prof. Matějíček a další.

  Alena Jančaříková

     10. května 1961, navštívilo obec 250 komsomolců ze Sovětského svazu.

     3.1.1961 vyučovala ještě poslední hodinu pani Vlasta Kostková - Lomberská, večer se jí již udělalo nevolno a ještě tento večer se jí v žatecké nemocnici narodila dcera Ivanka. Pani Lomberská se vrátila do školy vyučovat již v květnu tohoto roku. Po dobu její nepřítomnosti ji zastupovala pani Pelikánové z Měcholup.

     Na závěr roku se žáci a učitelé zúčastnili výletu do Soběchleb, Malé Černoce a Velké Černoce. V potoce u Soběchleb si žák František Mizera poranil nohu o sklo. Ředitel školy pan K. Nejedlý o na zádech dopravil domů. Zranění nebylo nijak vážné. Za několik dní byl Franta v pořádku. Jak je ve školní kronice uvedeno.

  28. června 1961 byl školní rok ukončen

      3 žáci neprospěli.

   

  Školní rok 1961- 1962

   

  Školní rok byl zahájen 1. září 1961 projevem ředitele základní školy p. K. Nejedlým.

  Na škole se vyučovalo opět ve dvou třídách :

  1 třída 1 a 3 postupový ročník se 24 žáky, kde vyučoval ředitel školy

  2 třída 2,4 a 5 postupový ročník se 26 žáky, vyučuje Vlasta Lomberská

   

  Škola se zúčastnila všech kulturních akcí, které byly v obci pořádány.

  8.listopadu žáci připravili program k veřejným oslavám VŘSR.

   

  S některými rodiči bylo nutné provést pohovor k chování jejich dětí, hlavně pobyt jejich dětí v pozdních večerních hodinách.

  1. června 1962 žáci pořádali výlet do Krásného Dvora spojený s tábořením.

  Pro 33 dětí družstevníku zajistila škola ve spolupráci s ODPM v Žatci 14 denní pobyt ve stanovém táboře v Dobroměřicích v době letních prázdnin.

   

     

  K vyučování náboženství nebyl přihlášen žádný žák.

  Během roku se dvě žákyně odstěhovaly a jedna žákyně přistěhovala. V tomto roce neprospěla jedna žákyně s rodiny Denkových. Učitelka Vlasta Kostková-Lomberská odchází vyučovat na 2. zákl školu do Žatce, kam odchází na vlastní žádost z rodinných důvodů.

   

  Školní rok byl ukončen 30. června 1962.

   

   

  Příště  r. 1962 až 1964                

   

   

   

          předešlé  další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net