Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1962-1964

     www.zelec.net     

   

  Roky 1962 -1963 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1962/63

     

    Školní rok byl zahájen 3. září 1962 v nově vymalované škole za přítomnosti některých rodičů. Pro žáky byly v lavicích připravené učebnice, které žáci dostali zdarma.

  Počet žáků na začátku školního roku : I.tř.     1. ročník     2. ročník                  celkem

                                                                           5                      16                    21

                    

                                                               II. tř.   3 ročník     4. ročník    5. ročník

                                                                           6                   10            8          24

                                                                                                                            45

   

      V té době se v obci dokončuje 2. etapa budování kanalizace. na kterou bezplatně vyhotovil dokumentaci ředitel školy p. Karel Nejedlý. Také byly dostavěny tři "bytovky", které pro své družstevníky vystavělo JZD. Do bytovek se stěhují převážně mladí lidé.

  11. září žákům předvedl předseda JZD soudruh Hokeš novou víceúčelovou naftovou sušárnu.

  Na podzim pomáhali při sklizni brambor.

  Na škole byly zavedeny pravidelné ranní tělovýchovné chvilky.

  Po celý rok bylo vhodným způsobem vzpomenuto všech státních svátků. ( únorové oslavy, MDŽ atd.)

   

     O pololetních prázdninách uspořádala vedoucí oddílu Jisker (dcera řídícího učitele Drahomíra Nejedlá-žákyně 8.tř. ZŠ v Měcholupech) sáňkařský závod, který měl velmi dobrou úroveň. Redakce Pionýrských novin udělila škole za uspořádání závodu čestné uznání. Vedoucí Jisker obdržela z pionýrského domu v Žatci děkovný dopis.

   

      Pololetní prázdniny byly z důvodu chřipkové epidemie od 21.1.1963 do 9.2.1963. Do konce února byl zaveden dvousměnný provoz z důvodu úspory paliva. Tento rok byla zima obzvlášť tuhá. 

   

     1. máje se zúčastnila celá škola. Do Žatce se jelo autobusem, náklady hradilo JZD.

  1. června škola podnikla jednodenní pěší výlet k hájovně do Nečemic. Celou "organizaci výpravy" zajišťovaly pod vedením učitelů, žáci 5. postupového ročníku. Účelem výletu bylo poznávání dopravního značení po trase a silničního provozu. U hájovny si žáci postavily stany a sami uvařili oběd. Finanční náklady minimální-aktivita žáků velká, radost dětí ještě větší !

   

  2. června se žáci zúčastnili národní směny. (sběr odpadu, úklid parčíku, úklid pomníku osvobození, odvoz popela ze školního dvora )

     Pionýrský oddíl vede p. učitelka Miroslava Pelikánová, která zastupuje p. učitelku Kostkovou. M. Pelikánová je nar. v r. 1938 a je matkou 2 dětí. Od září 1957 vyučovala v Měcholupech, také působila jako učitelka v Liběšicích a od 1. záři 1962 působí v Želči. Denně dojíždí z Měcholup. 

  V souladu s vyučovacím plánem byly konány do okolí obce vlastivědné výlety.

     Po celý rok se s dětmi pracovalo dobře. Učitelský sbor však nebyl spokojen s chováním žáků o přestávkách.

  Neprospěla jedna žákyně ze čtyř sourozenců rod. Denkových, které navštěvují školu. 

    

     14.9.1962 a 17.5.1963 byla pracovníkem ÚNZ Měchupy provedena kontrola chrupu u všech žáků. Během roku byla také provedena prohlídka žáků pracovnicí protituberkulózní poradny. 

   

  Školnicí je nadále pani Marie Höferová.

   

  V průběhu roku se přistěhovali :    3 žáci

                                odstěhovali "    2 žáci

   

  Počet dětí na konci školního roku byl : 46 žáků

   

  Školní rok byl zakončen 29. června 1963.

   

  Do Měcholup odcházejí žáci 5. ročníku                                            s prospěchem :

                                            Zdeněk Drahoš                                      1,2

                                            Jaroslava Dušková                                 1,4

                                            Hana Dyršmídová                                   2,7

                                            Ivanka Kučerová                                    1,2

                                            Josef Ledvina                                         2,1

                                            Marie Prchalová                                     1,7

                                            Jana Žovincová                                      2,-

   

   

  .

   

          předešlé  další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net