Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1956-1958

     www.zelec.net     

   

  Roky 1958 -1960 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1958/59

     

    Školní rok byl zahájen 1. září 1958  s počtem žáků :

  1 - 2 postupový ročník 26

  3 - 5 postupový ročník 23

   

    Místní národní výbor zakoupil pro potřeby školy gramorádio a z rozpočtu SRPŠ byl zakoupen reproduktor do druhé třídy. Běžné opravy během prázdnin hradil národní výbor.

     Jako v předchozích létech byla zajištěn zdravotní kontrola všech žáků, všichni žáci byly přeočkováni proti tetanu a provedena zkouška na výskyt tuberkulózy. 

   

   Na podzim mimo vyučování žádi vypomáhali na polích se sběrem brambor. V dílnách JZD zhotovovali lísky na předkličování brambor.

   

  20. prosince byla uspořádána besídka spojená s nadílkou dědy Mráze. Náklady na zakoupení dárky hradilo JZD.

  K Mezinárodnímu dni žen  byla uspořádána besídka. Sál byl bohatě vyzdoben a muži obsluhovali ženy u stolů.

   

  V předvečer 10. výročí založení pionýrské organizace ( 24.4. ) proběhly oslavy u táboráku ve stanovém táboře v blízkém lese.

   

  7. červen byl radostnou manifestací okresního města Žatec ( v té době bylo okresní město ještě Žatec ) a slovenského Hlohovce. Okresní spartakiáda se vydařila. Spartakiády se také zúčastnila 16 členná skupina žáků ze Želče. O týden později se pro děti v Želči pořádal dětský den. O hojné občerstvení se postaral MNV a JZD.

   

       

   Na prvomájových oslavách byl průvod želečského žactva okresní komisí vyhodnocen jako nejlepší ze všech škol.

   

  Z prostředků SRPŠ byly i v tomto školním roce zakoupeny školní pomůcky. JZD věnovalo 1700,-Kčs pro potřebu školy.

   

  Školní rok byl ukončen stejným počtem žáků jako na začátku školního roku.

   

  Školní rok 1959- 1960

   

  Školní rok byl zahájen 1. září 1959. Od tohoto roku byla zavedena povinná školní docházka v trvání 9 let.

   

      Opět proběhlo zdravotní vyšetření žáků, proběhlo očkování proti tetanu, tuberkulóze, dětské obrně a záškrtu.

   

  žáci i učitelé se zúčastnili všech celostátních oslav. Nejlépe vydařené byly oslavy MDŽ, které se konaly 7. března. Pro ženy byla připravena estráda a při této příležitosti navštívily obec lidické ženy, se kterými proběhla beseda.

   

      U příležitosti květnových oslav občané oplotili parčík pod školou do kterého byl umístěn památník osvobození. ( před tím byl zmíněný pomník umístěn v parčíku před zámeckou budovou a nahradil tak pomník padlých v I. svět. válce. Tento pomník byl svržen do rokle, která byla po pravé straně při výjezdu z obce )

   

  28. května navštívili Želeč občané ze Sovětského svazu z kijevské oblasti.

   

    Školní rok byl ukončen 18. června 1960. V tomto roce navštěvovalo školu 51 žáků a všichni prospěli.

   

     

  Příště r. 1960 až 1962                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net