Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1956-1958

     www.zelec.net     

   

  Roky 1956 -1958 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1956/57

     

    Školní rok byl zahájen . září 1956 za přítomnosti rodičů a žáků. V tomto roce byla škola opět organizována jako "dvojtřídní".

   

  1.tř. 1 až 2 postupový ročník ..........18 žáků

  2.tř. 3 až 5 postupový ročník............23 žáků

   

  Ve výboru SRPŠ došlo ke změně. Jednatelka Alena Lhotáková se vzdala funkce a její místo nahradil nový osídlenec v obci Václav Hartmann.

   

  28. září proběhla prohlídka chrupu u všech žáků zaměstnanci zubního ambulatoria v Měcholupech.

   

  Pravidelné oslavy VŘSR proběhly 6.11.1956 s kulturním programem žáků. Škola ve spolupráci s SRPŠ uspořádala 21. prosince besídku s  Dědou Mrázem. Čistý výdělek z této besídky činil 164,-Kčs a byl využit k nákupu školních potřeb pro potřebu žáků.

   

  10. února 1957 byl proveden zápis nových žáků do 1. třídy. Zapsáno bylo 12 žáků.

   

  Mezinárodní den žen byl oslaven v Osvětové jisbě 8. března. Oslavy se zúčastnil recitační kroužek školy.

   

  Na fond k Světovému festivalu mládeže v Moskvě, odevzdali žáci 32 vajec.

   

  V květnu se uskutečnilo očkování žáků 1. postup. ročníku proti obrně.

   

  3. května se žáci 3. až 5. post. ročníku zúčastnili exkurze ve sklárnách v Nižboru u Berouna.

   

  24. června se žáci všech ročníků zúčastnili výletu na Výrov u Nečemic. Výlet byl spojen s tábořením. Tedy děti si sami vařili polévku.

   

  V tomto roce dal MNV vyměnit všechna vnější okna na školní budově. Díky SRPŠ byla také zřízena šatna. Do druhé třídy byly MMV zakoupeny nové kovové lavice a ONV zakoupil do stejné třídy novou listovou tabuli.

   

  Školní rok byl zakončen 29. června 1957.

   

  Školní rok 1957- 1958

   

  Školní rok byl zahájen 2. září 1957 s celkovým počtem žáků 47.

   

  O prázdninách byla renovována elektroinstalace v celé školní budově.

   

  Došlo k celkové opravě interiéru budovy.

   

  V tomto školním roce také proběhla renovace dřevěné podlahy v 2. tř. a v šatně. V 1.tř. byly renovovány parkety. Opravu hradil MNV.

   

  V prvním čtvrtletí zameškali žáci celkem 1167 vyučovacích hodin. Tuto absenci měla zavinu chřipková epidemie.

   

  Žatecký OÚNZ zajistil během roku lékařské prohlídky všech žáků.

   

  1. listopadu 1957 proběhla ve škole beseda o spoření spojená s pomítáním filmů.

   

  Oslava VŘSR se uskutečnila na sále místního hostince dne 6. listopadu1957. Referát přednesl ředitel školy. Na závěr byl promítán sovětský film Na obzoru plachta bílá. Téhož dne oslavily 40. výročí složky NF. Oslava proběhla ve večerních hodinách. Program oslav byl doplněn recitací a zpěvy souboru národní školy nacvičené třídní učitelkou druhé třídy.

   

  30. listopadu shlédli žáci film Jan Žižka.

   

  21.prosince přivítali žáci Dědu Mráze, kterého představoval p. Heřmánek. Pro děti byly rodiči připraveny dárky. Po besídce byly dětem promítány pohádky. Výdělek z besídky byl věnován do pokladny SRPŠ.

   

  Oslavy 10. výročí Vítězného února proběhly 25.února 1958. Oslavy probíhaly po celý den. Pro děti byl promítán film Údolí míru. Večer proběhla na sále místního hostince taneční zábava.

   

  26.1.1958 uspořádala místní sportovní organizace pro mládež karneval.

   

  Škola se zúčastnila prvomájového průvodu v Žatci.

   

  Společně se sportovci a požárníky byl oslaven Mezinárodní den dětí. Program nacvičila p. učitelka Jana Skalická z Kounova, která zastupovala řed. školy K.Nejedlého za jeho nepřítomnosti.( od 6.5. do 9.6. na voj. cvičení).  Při oslavě byl pro děti promítnut film Míček Flíček.

   

  30.6. shlédli žáci Želeč z ptačí perspektivy. Po dohodě s OV Svazarmu, byl žákům umožněn vyhlídkový let nad žateckým okresem. Žáky ovšem nejvíce zajímala jejich obec.

   

  Ředitel školy nalakoval tabule v obou třídách a také získal plechy pod kamna.

   

  Školní rok dokončilo 44 žáků. Během školního roku se přistěhovali 3 žáci a 6 žáků se odstěhovalo.

    Tím byl ukončen školní rok 1957/58

   

     

  Příště r. 1958 až 1960                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net