Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1962-1964

     www.zelec.net     

   

  Roky 1963 -1964 v české škole v Želči

   

      

  Školní rok 1963- 1964

   

      Tento školní rok byl zahájen 2. září 1963 za přítomnosti některých rodičů a předsedy MNV.

   

      V prvním říjnovém týdnu žáci dvakrát odpoledne se podíleli při sklizni družstevních brambor.

  V listopadu žáci navštívili divadlo v Žatci ( Obrazov : Velký Ivan), k příležitosti štafety přátelství.

  V 1. pololetí r. 1964 byla dokončena 1. etapa vodovodu v obci. ( přívod vody od zdroje u železniční tratě do obce) V příštím roce se má zavádět voda do jednotlivých bytů. 

   

     V únoru žáci opět navštívili divadlo v Žatci k příležitosti Vítězného února.

   

     24. dubna 1964 žáci oslavili 15. výročí založení pionýrské organizace v Želči společně s pionýrskou organizací v Měcholupech.

  V tomto měsíci žáci pomáhali družstevníkům při přebírání sadbových brambor.

  Pomáhali také při ošetřování 150 nově vysázených ovocných stromků na pozemcích JZD. ( ochrana před zvěří-ovázání rákosem).

  Ke zlepšení výchovné a vyučovací práce, byl na škole zaveden poslech školského rozhlasu a pořadů televize.

  Žákovské hlídky během celého roku zajišťovaly pomoc při šetření společného majetku. Vyučování bylo doplňováno vycházkami a exkurzemi do pracovišť JZD.

        Vztah rodičů ke škole byl velmi dobrý, vytvářelo to dobré podmínky pro vyučování.

   

  Ze 46 žáků propadl jeden žák, který by měl být zařazen do zvláštní školy. Během celého školního roku, byla poskytnuta slabším žákům soustavná individuální péče.

   

     Pionýrskou skupinu vedla učitelka soudr. Pelikánová, oddíly Věra a Anna Poubová ze ZDŠ v Měcholupech, jiskry Jindřiška Menclová a Hana Bláhové ze zdejší školy.

  Cit. z kroniky: " Oddílové vedoucí a vedoucí jisker začínali práci bez zkušeností. I když by mnohé mělo být lepší, přesto je nutné pochválit je za jejich snahu a poctivé úsilí. Pionýrská skupina se plně podílela na veškeré veřejně prospěšné práce a všech veřejných akcí školy."

   

      Školu ve 4 případech navštívili lékaři k prohlídkám žáků. Žáci ve dvou případech navštívili zubní ambulatorium v Měchoplupech.

   

       Do školy v Měcholupech odchází 10 žáků, z nichž 6 postupuje do s vyznamenáním. Jsou to :   Hana Bláhová,  Anna Hokešová, Dagmar Kučerová, Renata Malošíková,  Alena Mejtilová a Jindřiška Menclová. 

  Během uplynulého školního roku žáci odevzdali do sběrny přes 220 kg odpadu. Škola má na příští školní rok dostatek finančních prostředků (13 tisíc korun. MNV zakoupil pro školu nový globus, soubor geometrických těles, sbírku nerostů, stolek na květiny, stolek pod televizi, byla doplněna knihovna. S uspořených peněz se sběru škola věnovala 2 000,-Kčs na nákup televizoru. JZD věnovalo zbytek a škola má nový televizor se dvěmi anténami. Ve škole se dokončuje kachlíkování soklů. (hyg. kouty a chlapecké záchody) O prázdninách se bude malovat celý vnitřek školy. Také jsou objednáni lakýrníci na lakování tabulí a venkovních oken.

   

  Školní rok byl ukončen 27. června 1964 rozdáním vysvědčení a rozloučením se se žáky 5. post. ročníku a s učitelkou M. Pelikánovou, která odchází na vlastní žádost do okresu Příbram.  

   

   

       předešlé  dále -->>  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net