Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči

     www.zelec.net     

   

  Roky 1946 -1948 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1946/47

        Dne 2. září 1946 začíná "druhý český" školní rok v poválečné Žečli se 32 žáky. Z tohoto počtu bylo 10 žáků ze smíšeného manželství, 8 žáků bylo z maďarských rodin, 2 žákyně vídeňských Čechů a 6 z volyňských rodin.  Odsun Němců byl dokončen a v Želči zůstaly osoby národnosti německé jenom ve smíšeném manželství s Čechy. V Želči nezůstala ani jedna rodina německá. Do obce se přistěhovalo několik maďarských rodin a byly přiděleny na zemědělské práce. Průběžně se do obce přistěhovaly další rodiny Čechu z Volyně a osídlování obce bylo ukončeno.

      V té době vykonává učitel K. Nejedlý voj. službu. V Želči má vyučovat Vojtěch Hazuda, který je ovšem na vlastní žádost zproštěn učitelské služby ke dni 30.9.1946 a již 16. září odjíždí na Slovensko. Do 30.9.1946 vyučuje v obou třídách B. Linhart, který 1.10.1946  odchází ( až do 28.2.1947 ) na voj. presenční službu. Celý říjen byla škola bez učitele. Žáci měli navštěvovat školu v Měcholupech. Po návratu z voj. pres. služby 2.11.1946, zahajuje vyučování 3.11. K. Nejedlý. V Želči vyučuje sám až do návratu z vojny B. Linharta.  Od 2.9.1947 byla ve škole zřízena také Mateřská škola na kterou byla ustanovena pani Marie Dvořáková z Branova okr. Rakovník. Do MŠ bylo zapsáno 15 dětí. Nejprve byla MŠ v domě čp. 111 a byla pod společnou správou s obecní školou.

       7. března 1947 bylo vzpomenuto T.G.Masaryka a při té příležitosti pan řídící učitel K. Nejedlý nacvičil se žáky 1. a 2. třídy divadelní představení "Dvě Maryčky", které bylo sehráno 23. a 28.3. 1947. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno  2.800,- Kčs. Čistý výtěžek ( 1.707,-Kč ) byl odevzdán do pokladny rodičovského sdružení. Při představení vypomáhala manželka p. řídícího pani Magdaléna Nejedlá. Další divadelní představení pod názvem "Jak čert nepochodil ve spořitelně", nacvičil se žáky pan Máy. Představení bylo odehráno 29.3.1947 v Želči a 6.4.1947 v Libořicích. Výdělek 476,-Kč byl opět předán do pokladny rod. sdružení.   

      V průběhu školního roku bylo pořádáno 5 vlastivědných výletů. Také žáci navštívili divadelní představení v Měcholupech. 27. června 1947 škola pořádala výlet do Krásného Dvora, kam žáky na vlastní náklady odvezl na povozech p. Eminger a p. Roubík. Pan Hodač vložil do školní pokladny částku 400,-Kč. 

     Na žádost pana říd. učitele byla 26.6.1947 provedena lékařská prohlídka všech dětí, kterou provedl MUDr. Kühnel z Měcholup. Finanční náklady z části hradili rodiče a z části MNV v Želči. U nemocných žáků, byli rodiče vyrozuměni písemně.

       Školní rok byl ukončen 28. června 1947 s počtem žáků 46. Tento školní rok byl perný, jak uvádí pan K. Nejedlý. S některými žáky se nemohl vůbec domluvit, 1 měsíc byla škola bez učitele, 5 měsíců byly obě třídy vyučovány jedním učitelem, bylo mnoho mimoškolních prací, ale ještě více kritiky. Nejlépe dovedou kritizovat ti, kteří ještě neukázali co dovedou. Jediná zbraň proti nemístné kritice "A co jsi vykonal ty ?".  cit.K. Nejedlý

   

   

  Školní rok 1947- 1948

   

     Školní rok byl zahájen 1. září 1947 s 46 žáky. ( 25 chlapců a 21 děvčat) Během roku přistoupil 2 chlapci a 4 děvčata.

       28. říjen byl vzpomenut proslovem řídícího učitele a poslechem školního rozhlasu. 1. listopadu 1947 přichází jako učitelka Mateřské školy pani Drahomíra Smékalová z Milošic u Žatce. Je to její první učitelské působiště. Dosavadní učitelka p. Dvořáková odchází na vlastní žádost do Rumburka. V 1. třídě a v Mateřské škole byla 23.12.1947 uspořádána besídka spojená s vánoční nadílkou. Cukrovinky věnovali rodiče žáků.

     V březnu 1948, bylo vzpomenuto na nedožité 98. narozeniny T.G.Masaryka, 5. výročí bojů u Sokolova a 30. výročí založení Rudé armády.

      8. května 1948 byla ve škole uspořádána oslava Květnového povstání a Den vítězství.

      28. května byla vykonána oslava 64. narozenin Dr. E. Beneše   

  Ke konci roku uspořádala škola dvoudenní výlet pro  2. tř. Žáci navštívili Prahu a její historické památky a také hrad Karlštejn, čímž si doplnili svoje vlastivědné znalosti. Žáci 1. třídy podnikali jednodenní vycházky do lesů v okolí Želče. V Týdnu dětských radostí byl podniknut výlet na zříceninu hradu Pravda. Byla také uspořádána školní výstavka žákovských prací. Škola tak získala tak finanční příspěvek na dobrovolném vstupném 640,-Kčs, který putoval do pokladny rodičovského sdružení. 

   Školní rok byl zakončen 28. června 1948. ze stejným počtem žáků. Mateřskou školu navštěvovalo 15 žáků.

   

  Příště r. 1948 až 1950                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net