Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči

     www.zelec.net     

   

  Roky 1935 -1937 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1935/36

        Dne 2. září 1935 začíná další školní rok pro želečské děti z českých rodin.  Do tohoto školního roku bylo zapsáno celkem 25 dětí - 18 chlapců a 7 děvčat.

       Před vánočními svátky byla uspořádána besídka spojená s nadílkou. Tak jako v uplynulých letech, žáci obdržely obuv, punčochy a peníze. Celkem bylo vybráno 2000,-Kč. Vánoční nadílka přinesla ponaučení pro pořadatele akce. Za všechnu tu snahu sklidili nevděk.

       Zima v tomto roce byla slabá. V lednu 1936 je nejmenší docházka. Všechny děti onemocněly chřipkou. V rámci velikonočního hesla Čsl. červ. kříže "Týden čistoty", byli žáci vedeni k dokonalé čistotě.

  Na fotce ti nejmenší při mytí rukou pro zvětšení klikněte na obrázek

   

      V druhém pololetí žáci pořádali několik školních výletů. V červnu pak na hrad Hasenštejn. Zápis do nového školního roku byl proveden 27. června. Zapsány byly 4 děti (3 chlapci a 1 děvče).

          Zásluhou místního školního výboru bylo zakoupeno 12 loutek. Do nového školního roku nastoupí 21 dětí, do MŠ 14.

       V tomto školním roce působil v Želči jako spr. školy Ant. Müller, který v říjnu 1936 odchází na vojenskou pres. službu.

  Budování dětského hřiště Mateřská školka

   

  Školní rok skončil 27. června s 21 žáky ( 15 chlapců a 6 děvčat).

  Propouštěcí vysvědčení obdrželi :

  Rudolf Zahálka, Josef Sobert a František Mejtil.

  Na měšťanskou školu odchází :

  Adolf Černý, Hugo Zahálka a Renata Haasová. 

       

      Školní rok 1936/1937

      Školní rok začíná 1. září 1936 s 20 žáky z toho 15 chlapců a 5 děvčat.

      Státní svátek 28. října byl oslaven školní besídkou a pro dospělé v hostinci p. Kunýgra., kde význam státního svátku zdůraznil učitel Folk. V prosinci zdejší ochotnické divadlo sehrálo hru "Zavadilka vdává dceru". O týden později tuto hru opakovali ve Velké Černoci. V březnu byly oslaveny narozeniny T.G.Masaryka ve škole a v hostinci pana Kunýgra divadelní hrou "Paprsky smrti". V tomto měsíci byla také slabá docházka žáků na vyučování. Převážná část žáků onemocněla chřipkou. Dne 16. května byla

  Sokolové-Průvod obcí

  uspořádána slavnost 10. výročí trvání m.o. Mateřské jednoty sokolské. Již dopoledne se konala valná hromada, na které přednášel tajemník ústředního výboru M.J.S. pan Král z Prahy. Odpoledne se konal průvod obcí, který byl velmi početný. Po průvodě přednášel v zahradě p. Kunýgra PhDr. J. Mrázek ze Žatce. Po přednášce byla sehrána veselohra  "Rozmysli si Mařenko" a večer proběhla taneční zábava v hostinci p. Kunýgra.

     V duchu velikonočního hesla Čsl. červeného kříže " Týden čistoty", byli žáci nabádáni k čistotě jak ve škole, tak i doma. Na jaře se konala řada školních výletů. Velmi vydařený výlet se konal 18-19. června 1937 do Prahy, který byl hrazen místním školním výborem.

      Učitel Folk založil na popud přednosty poštovního úřadu v Měcholupech pana Doubravy "Hnízdo malých sokolíků", cvičil 9 chlapců a p. Pojslová 6 žákyň.

      

  Během roku vystoupili 2 žáci a 2 přistoupili. Školní rok skončil 26. června 1937 s počtem žáků 21, z toho 15 chlapců a 6 děvčat.

   

       Na zdejší škole působil od 1. října 1936 do 30. června 1937 učitel Folk. Nerad odchází učit do Vikletic. S občany si dobře rozuměl a dobře s nimi vycházel.

   

      

  Příště r. 1937 až 1946               

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net