Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči

     www.zelec.net     

   

  Roky 1934 -1935 v české škole v Želči

   

      

         Školní rok 1933 1934 začal 1. září 1933. Do ško(ly bylo zapsáno celkem 24 žáků, z toho 15 chlapců a 9 děvčat. Tak jako každý rok byla počátkem školního roku nevalná docházka. Žáci museli pomáhat při sklizní chmele. 1. pololetí proběhlo bez zvláštních události, tak jako každý rok bylo vzpomenuto na různá výročí. ( Bitva u Lipan, ). O vánocích byla uspořádána dětská besídka spojená s vánoční nadílkou. Tato byla znatelně poznamenána hospodářskou krizí. Nebyla tak bohatá jako v předešlém roce. Třicet dva dětí bylo obdarováno párem bot, punčoch a bačkor v celkové ceně 1120,50,-Kč.  V lednu onemocněl řídící učitel a tak byl nahrazen výpomocným učitelem Janem Divišem z Nýřan.

       Zima byla krátká, zato jaro bylo mokré, vesnice trpěla mokrem, ale údajně ne tak katastrofálně jako okolní vesnice na podbořansku.

       Z výtěžku vánoční besídky, byla pořízena síť a balon na podbijenou. Podbijenou hráli žáci v hodinách tělocviky. O podbijenou měla zájem i odrostlejší mládež, jak uvádí tehdejší spr. školy, který jim k večeru zapůjčil míč a síť a vysvětloval jim pravidla hry. 

  Žáci při úpravě cvičiště, zakopání sloupků

  na podbijenou při hodině ručních pracích

  Na vlastivědné vycházce

   

       Koncem června pořádal spr. školy výlet do Rakovníka a na hrad Křivoklát. Výletu se zúčastnilo 16 žáků.

     Během roku se odstěhovalo celkem 6 žáků, ale stejný počet se přistěhoval, tak že na konci roku byl počet žáků stejný jako na začátku. Propouštěcí vysvědčení obdržela Anna Vábrová (Vávrová ?). 

   

        

       Školní rok 1934/1935 začal 3. září s celkovým počtem žáků - 28. (19 chlapců a 9 děvčat) .

        Oslavy 28. října proběhly školní besídkou a místní ochotnický spolek sehrál divadelní představení "Není muže nad Kováře". 85. narozeniny prezidenta T.G.Masaryka byly oslaveny besídkou a v obci sehráno divadlo.

       Jako každý rok, tak v tomto roce byla vánoční besídka spojená s nadílkou, opět poznamenaná hospodářskou krizí. Děti opět obdržely obuv, bačkory a v mateřské školce svetry a jiné oblečení.

        Zima byla chladnější než v loňském roce, byly větší sněhové srážky, chladné a deštivé počasí trvalo až do poloviny dubna. V březnu trpěla škola malou docházkou. Většina dětí onemocněla chřipkou. Ovoce bylo méně, stromy květy byly zasaženy mrazy. Ke konci školního roku škola uspořádala několik výletů do okolí. Jedna vycházka byla naplánována do Malé Černoce do místní jednotřídní školy, která byla prozatímně umístěna v obytné budově kolonisty. V dubnu proběhlo ve škole očkování dětí proti záškrtu na náklady obce.

      V květnu byly volby do Národního shromáždění a spr. školy byl zástupcem dohlídacího úřadu v Žatci.

     V tomto školním roce přistoupili 3 chlapci a jedno děvče. Odstěhovali se 3 chlapci a jedno děvče. Takže školní rok ukončilo 19 chlapců a 8 děvčat. Propouštěcí vysvědčení obdržela Valerie Mayerová.

      1. července byl proveden zápis do mateřské školky s počtem 7. chlapců a 5 děvčat.

      Správce školy Bohumil Čížeko odchází učit do Drahomyšle

   

  Příště r. 1936 až 1937                

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net