Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči r.1952-1954

     www.zelec.net     

   

  Roky 1952 -1954 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1952/53

     

      Na mateřské škole byl zahájen školní rok podle plánu. Tedy 1. září 1952 s 22 dětmi, oproti obecní škole. Tam byl školní rok zahájen až 15. září s 25 žáky. Tento skluz byl "zaviněn"  každoroční sklizní chmele. V té době byla školní budova propůjčena k ubytování česáčů. Také většina žáků se zapojila do sklizně chmele, stejně tak řídící učitel Karel Nejedlý.

   

     V tomto roce je ve škole zavedeno vyučování podle sovětského svazu. Pro učitele to znamená navýšení pracovní doby o dvě hodiny. Pro žáky se nic nemění. Žáci nastupují do školy ve směnách, tzn., že v hodinách českého jazyka jsou ve škole nanejvýš 3 postupové ročníky, tím se vyučující může žákům více věnovat.

      6. října vyslechl žáci rozhlasové pásmo ke dni Čsl. armády.

      K zamezení nedostatečných známek u slabších žáků, se děti rozdělily do skupin, kdy lepší žáci budou pomáhat s výukou těm slabším.

      K příležitosti 35. výročí VŘSR se děti zavázaly ke sběru papíru 10 kg na žáka. Závazky čestně plnily. Rovněž ve sklizni chmele se želečská škola umístila v okrese mezi tři nejlepší.

      18. prosince děti navštívily měcholupské kino, kde shlédly sovětský film "Pád Berlína".

  Do Želče začalo dojíždět putovní kino, kde mimo jiného programu se také myslelo na mládež, vhodným odpoledním představením.

       27. ledna 1953 vykonal ve škole hospitaci řed. školy v Nečemicích pan Vladislav Stivenecký, ředitel zdejší školy naopak 29. ledna téhož roku.

       25. února se konaly ve škole oslavy Únorového vítězství, všichni žáci společně s vyučujícím oslavili 1. máj, 8. května na sále u Weigů proběhla besídka ke Dni osvobození.

       Školní rok byl ukončen 29. června 1953 s počtem žáků 26.

   

  Školní rok 1953- 1954

   

      Tento školní rok byl oproti loňskému zahájen 1. září s počtem 28 žáků.

  3. října se do školy dostavil důstojník žatecké vojenské posádky ku příležitosti Dne čsl. armády, který se žáky pobesedoval na dané téma.

  6. listopadu proběhly na sále u Weigů oslavy VŘSR. Té se zúčastnili všichni žáci.

  Ve dnech 5.3. a 14.3. 1954 bylo vzpomenuto prvního výročí úmrtí J.V. Stalina a K. Gottwalda.

  Na oslavy 1.máje žáci připravili alegorický vůz, se kterým se v Žatci společně s družstevníky zúčastnili prvomájových oslav.

  16.5.1954 proběhly volby do národního výboru. K této příležitosti byla také žáky vyzdobená škola.

  V tomto školním roce byly zakoupeny všechny školní potřeby z finančních prostředků SRPŠ. Za sběr odpadu žáci přispěli na nákup škol.potřeb částkou 31,20 Kčs. Do pokladny SRPŠ byla také vložena částka 70,-Kčs, jako odměna za překročení plánovaného sběru chmele. V soutěži školního spoření se škola umístila na 4. místě v okrese a získala odměnu 200,-Kčs. Tento obnos byl uložen do pokladny SRPŠ.

  Dne 6. června byl uspořádán ve spolupráci školy a SRPŠ Dětský den. Program byl připraven společně s mateřskou školou. Výnos činil 586,-Kčs. Mateřská škola byla v provozu po celé školní prázdniny.  

   

  Na fotografie z dětského dne z 6. června 1954 se můžete podívat zde -->>

   

  V tomto školním roce se celkem 3x konala schůze SRPŠ, výbor zůstal beze změn.

  Během školního roku se přistěhovali 3 žáci a 3 žáci se odstěhovali, školní rok byl tedy ukončen se stejným počtem žáků 26. června 1954. Jeden žák ve škole neprospěl.  

       

  Příště r. 1954 až 1956                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net