Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči

     www.zelec.net     

   

  Roky 1950 -1952 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1950/51

     

      Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1950. Do "nového" školního roku, žáci nastoupili s novými učebnicemi. Počet žáků klesl pod 40 a tak byla otevřena pouze jedna třída.

   

     21.ledna 1951 bylo občanstvo seznámeno s novým školním řádem.

   

  Na závěr školního roku 26. června děti navštívily muzeum v Žatci a 28. června 1951 civilní letiště v Žatci, kde byl pro děti uspořádán vyhlídkový let. Ovšem jenom s písemným souhlasem rodičů. Vyhlídkový let byl uspořádán mimo pracovní vyučování.    

  V tomto školním roce převzalo zdejší JZD patronát na školou jako JZD IV typu a to jako vítěz v okresní žňové soutěži. Všichni zemědělci se staly členy JZD až na Adolfa Sochůrka. Žáci se zúčastnili několika  zemědělských prací, jako např. hluboké orby ve chmelnicích s novými traktory.

   

     V průběhu školního roku, byla v třech případech provedena zdravotní prohlídka všech dětí, kterou provedl MUDr. Leitner z Kounova. Žáci se rovněž podrobili rentgenové prohlídky v protituberkulozní poradně v Žatci. Všem žákům byl také zdarma ošetřen chrup zaměstnanci zubního ambulatoria při okresní národní pojišťovně v Žatci.

   

        9. července 1951, byl zaveden celodenní provoz mateřské školy. Jako pěstounka byla ustanovena pani Božena Pichertová ze Želče. Současně bylo zavedeno celodenní stravování. Obědy a svačiny připravuje kuchařka pani Höferová ze Želče, jejíž přijetí za kuchařku zažádal MNV.

   

        Školní rok byl zakončen 30. června 1951 rozdáním vysvědčení. Téhož dne byl proveden zápis s následným počtem dětí:

  a) do národní školy .........28 dětí

  b) do mateřské školy........20 dětí

   

   

   

  Školní rok 1951- 1952

   

     Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1951 s počtem 28 žáků. Žáci si vyslechli projev ministra školství věd a umění  Dr. Zd. Nejedlého. Ovšem s pravidelným vyučováním se začalo až 15. září, neboť do 13. září byli ve škole ubytování česáči chmele. V "nedobrovolném" volnu pracovali žáci i učitel v JZD.

   

  I na tento rok převzalo JZD patronát nad školou. JZD darovalo materiál na opravu střech obou škol, tedy i mateřské školy. Pokrývačské práce hradil MNV.

   

  2. října 1951 se konala 1. schůze SRPŠ, na které proběhly volby do nového výboru. Volby proběhly beze změn. Předsedou nadále zůstává pani Zdena Kořánová.

  Dne 4. října 1951 byl oslaven Den čsl. armády. Ve škole uspořádali besedu zástupci žatecké vojenské posádky. Žáci předvedli nacvičený program a při té příležitosti pozvali prostřednictvím zmíněných zástupců žatecký vojenský soubor do Želče na únor 1952. Také se žáci zavázali, že do konce 1. pololetí nebude mít ani jeden žák nedostatečnou ze čtení. ( zatím jich bylo šest ). Ve škole byla také zavedena doučovací skupina, ve které doučovali nejlepší žáci své "pomalejší" spolužáky za dozoru vyučujícího učitele.

     Všichni žáci se zúčastnili soutěže Spořivosti mládeže. Sebrali 1341 kg chmele a 500 kg papíru. Těmito výsledky mají vyhlídky na pěkné umístění. V měsíci říjnu dostali dva žáci žloutenku. Zdravotní stav žáků se v tomto měsíci zhoršil. Téměř všichni žáci onemocněli přiušnicemi. Školu navštívil MUDR. Leitner a poučil žáky o přenosu infekčních nemocí.

   

  Dne 31. října 1951 skončilo celodenní stravování v mateřské škole.

  JZD splnilo dodávky obilovin na 107,9 procent. Vepřové maso dodává již na volný trh.

  Dne 7. listopadu 1951 bylo vzpomenuto 34. výročí VŘSR.

   Koncem listopadu 1951 se zdravotní stav žactva nelepšil. Absence překročila 51 procent a tak MUDr. Leitner nařídil uzavření školy od 14.11.-20.11.1951. V tomto měsíci nastoupili do školy dva noví žáci.

   

  V lednu 1952 projevily matky žáků mateřské školy vážný zájem o celodenní stravování, tak jako v letních měsících minulého roku. Na základě toho bylo celodenní stravování opět zavedeno od 1. dubna 1952. Jako kuchařka byla ustanovena pani Anna Polcarová.

   

  V únoru proběhly oslavy Únorového vítězství pracujícího lidu. Program obstarali žáci.

   

  1. máj oslavili žáci v průvodu v Žatci. Traktory a vleky ozdobili žáci.

  2. května navštívil školu zástupce Okresního ústavu národního zdraví MUDr. Pavlíček, který prohlédl všem dětem chrup. Některým žákům na místě provedl ošetření chrupu. Někteří žáci potom pravidelně dojížděli do Žatce k dalšímu potřebnému léčení chrupu.

  Dne 8. května 1952 bylo ve škole vzpomenuto osvobození naší republiky Rudou armádou a příštího dne se děti zúčastnily těchto oslav v Žatci.

  Dne 19. června 1952 provedl lékařskou prohlídku všech žáků MUDr. Ladislav Pour z Měcholup. Zdravotní stav žáků, byl oproti let minulým podstatně lepší. K jedenáctidennímu rekreačnímu pobytu bylo vybráno 5 žáků jako odměna za dobrou práci. Pobyt hradil ONV.

   

      Školní rok byl zakončen 28. června 1952 rozdáním vysvědčení. Školní rok ukončilo 28 žáků v národní škole a 20 ve škole mateřské. Do nového školního roku bylo zaspáno do:

  národní školy..........25 žáků

  mateřské školy.......22 žáků  

   

   

       

  Příště r. 1952 až 1954                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net