Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie české školy v Želči

     www.zelec.net     

   

  Roky 1948 -1950 v české škole v Želči

   

       Školní rok 1948/49

      Tento školní rok začal až 6. září. Důvod byl prostý, ve třídách byli ubytováni česáči chmele. 

       Počet dětí byl 43 v národní škole a v mateřské 15 dětí.

     K 1. září měl na zdejší školu nastoupit J. Nosek, ale zdravotní důvody ( zranění z války ) mu to neumožnily. J. Noska zastupoval B. Linhard, kterého během roku vystřídala M. Tesková. B. Linhard byl ze služebních důvodů přeložen do Nového Sedla. Po uzdravení nastoupil J. Nosek učit do Radíčevse. Ke konci roku odchází ze Želče i M. Tesková. Její nové působiště je v okrese Ústí nad Labem.    

       Oslav 28. října se zúčastnili všichni žáci obou škol.

  11. listopadu proběhly oslavy VŘSR .

  6. prosince proběhla mikulášská nadílka jak pro obecní, tak pro mateřskou školu. Program připravili učitelé.

  19. prosince 1948 proběhla na sále u Weigů besídka spojená s vánoční nadílkou. Besídky se zúčastnili téměř všichni občané Želče.

  V době od 11. ledna 1949 do 21. ledna 1949 byla 1. třída pro nemoc žáků uzavřená. Žáci nebo jejich sourozenci onemocněli spalničkami.

  V tomto roce došlo k pojištění všech dětí proti úrazu.

  15. května 1949 byla sehrána divadelní hra Blaničtí rytíři a opakována v Týdnu dětské radosti pro žáky z okolních škol. Divadelní hra měla úspěch. Byla ještě sehrána v Měcholupech v Týdnu dětské radosti. O pohoštění se postarali místní maminky a učitelky.     

  V květnu 1949 uspořádal ČSM v Želči Staročeské máje. Svým rozsahem se vymykaly normálním slavnostem. Iniciátorem celé akce  byla učitelka M. Tesková. Program pak  společně připravili K. Nejedlý, J. Plachý, D. Smékalová a již zmíněná M. Tesková. Českou besedu nacvičil místní rolník J. Plachý, májový program K. Nejedlý. Přes nevlídné počasí byla návštěva z celého okolí velice dobrá. Finanční stránku měl na starosti výbor ČSM.

  21. června škola uspořádala výlet do Prahy, kde žáci navštívili některé památky a zoologickou zahradu. Ke konci června byla provedena zdravotní prohlídka všech žáků, kterou provedl MUDr. Leitner z Kounova. Zdravotní stav dětí byl dobrý. V posledním týdnu tohoto školního roku, byl proveden zápis do mateřské a do národní školy na příští rok.

  Do mateřské školy bylo zapsáno :...................16 dětí

  do 1. třídy národní školy...................................23 dětí

  do 2. třídy národní školy...................................18 dětí

   

      Školní rok byl zakončen 30. června 1949 rozdáním vysvědčení s počtem žáků 42. Během roku přistoupilo 5 žáků a 6 jich vystoupilo.

   

  Školní rok 1949- 1950

   

     Školní rok byl zahájen až 15. září 1949 v celém okrese z důvodu sklizně chmele. Do nového školního roku nastupuje 41 dětí.

  K 1. říjnu 1949 nastupuje do školy učitel Jaroslav Pavlík, který začal vyučovat 2. třídu.

  Tak jako každým rokem, bylo 3. listopadu 1949 vzpomenuto výročí VŘSR besídkou ve škole za účasti rodičů.

  23. listopadu se ve škole konala besídka na oslavu narozenin prezidenta republiky K. Gottwalda.

  21. prosince se konala na sále u Weigu besídka na oslavu narozenin J. V. Stalina. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 500,-Kčs.

  Únorové výročí bylo rovněž oslaveno na sále u Weigů za účasti všech složek veřejného života v rámci slavnostní schůze MNV.

  10. března 1950 byla Ústavem národního zdraví provedena v Žatci důkladná zdravotní prohlídka všech dětí. Cestovné bylo hrazeno z fondu SRPŠ.

  Výročí Květnové revoluce a Den vítězství byl oslaven školní besídkou za účasti rodičů.

      Dne 27. června žáci navštívili Prahu a její památky spojené s výletem parníkem společně s třídními učiteli a ředitelem školy. 29. června žáci 1. třídy a mateřské školy podnikli výlet do okolí spojený s občerstvením v sádecké restauraci. Náklady byly hrazeny z výdělku při sázení stromků v polesí Velká Černoc.

      Školní rok byl zakončen 30. června 1950 rozdáním vysvědčení. Školní rok 49/50 ukončilo 40 dětí. Během roku vystoupili 2 žáci a jeden žák přistoupil. Téhož dne byl proveden zápis do :

  národní školy .....................29 dětí

  mateřské školy....................18 dětí

  1. července 1950 Jaroslav Pavlík odchází na místo ředitele školy v Holedeči. K tomuto datu odchází také učitelka mateřské školy Drahomíra Smékalová, která odchází do Libočan. NA její místo nastupuje Růžena Kolářová.

   

       

  Příště r. 1950 až 1952                

   

   

   

          předešlé   další

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net