Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie česské školy v Želči

     www.zelec.net

       

   

  eská škola v Želči - jak to vlastně je (bylo)  ?

  Až do roku 1921 byla v Želči pouze německá škola, kterou navštěvovaly jak děti české národnosti, tak německé. Pro orientaci: tak v r. 1921 žilo v obci 640 obyvatel, z toho bylo pouze 89 obyvatel české národnosti, jedna rodina židovská a zbytek němců. Ve školním roce 1920/1921 navštěvovalo německou školu 115 ! žáků. V Měcholupech byla česká škola otevřena již v roce 119. Želečští Češi : Antonín Frühant, Antonín Moravec, Emil Řepík, Jan Jiroušek, Josef Křišťan, Josef Vavřínek a Josef Reigl přihlásili své děti do školy v Měcholupech. To byla příležitost  k projevům německé nesnášenlivosti k Čechům. Jako první podmínka přijetí do práce ze strany Němců bylo neprojevení češství. Děti ostatních Čechů nadále navštěvovaly německou školu a rodiče to odůvodňovali vzdáleností školy, nedostatkem šatstva a obuvi pro své děti. O zřízení české školy se staral již v roce 1919 a 1920 tehdejší správce školy v Měcholupech  Jan Wenig. Jan Wenig provedl zápis, při němž se k návštěvě české školy v Želči přihlásily ještě děti Josefa Kotka, Václava Mejtila, Josefa Dyršmída a Michala Kůglera. Celkem tedy k návštěvě české školy bylo 26 dětí. Školní rada v Praze výnosem z 12. 8. 1919 nařídila okresní politické správě v Žatci provést šetření k zajištění učebny a  bytu pro správce české školy v Želči na den 9. září 1920. Učebna a byt měl být zřízen v neobydleném křídle bývalé zámecké budovy. Byla ustanovena komise skládající se z okresního komisaře Dr. Nováka, četnického nadporučíka Richtra a ze zástupců českých rodičů Antonína Moravce  a Jana Weniga (spr. škol. v Měch.). Před tím, ale bylo zjištěno, že Němci v chystají v Želči protiopatření k zabránění zřízení české školy. O všem byla vyrozuměna okresní politická správa a přes to neučinila potřebná opatření. V Pamětní knize české školy se uvádí Velmi podivně zachoval se velitel četnické stanice měcholupské Němec Müller, který jednak okresní politické správě hlásil, že v Želči nedojde k nepokojům, jednak 9. září v den komisionelního šetření, zvláštní nehodou na měcholupském nádraží si spletl vlaky a místo do vlaku jedoucího k Sádku vsedl do vlaku jedoucího opačným směrem do Žatce.  Jakmile se blížila komise od sádeckého nádraží byl dán signál píšťalou u mlátičky a všechna práce na polích a v domácnostech byla ze strany Němců zastavena. Všichni se sešli na zámeckém nádvoří a hlasitě demonstrovali proti zřízení české školy. V pamětní knize české školy se uvádí:“….při níž životy členů komise, zvláště zástupce českých rodičů A. Moravce vážně byly ohroženy. Když totiž komise v I.patře zámku začala vyměřovati místnosti, dav na povel „Shoďte je okny, klacky na ně !“, se dal k pochodu k místnostem, kde komise vyměřovala. Vážnost chvíle nejvíce charakterizuje, že četnický nadporučík Richtr (Němec) byl nucen namířit revolver proti revolujícím Němcům.“ Šetření bylo přerušeno a došlo k „vyjednávání“ u obecního starosty. Dr, Novák si nedovedl sjednat autoritu a muselo být celé jednání přerušeno. Tím, ale celá demonstrace Němců neskončila. Dost početný dav, který se skládal nejen z dospělých, ale i z německých dětí (vyučování v něm. škole bylo na tento den přerušeno), táhl do dvora, kde obtěžoval a ohrožoval Antonína Moravce, kterého chtěli hodit do rybníka. Antonín Moravec pak musel na několik dní opustit obec. Aby nedošlo k dalšímu násilí, tak byla do Želče povolána četnická hlídka, která musela být v Želči celý týden. Tímto Němci dosáhli odložení zřízení české školy v Želči.     
        A jak celý incident dopad ? Bylo vyvoláno soudní řízení, kde Němci museli zaplatit za soudní výdaje, ale jiného zadostiučiní  se k želečským Čechům nedostalo. A co Müller ? Ten byl „dán na odpočinek“.   23. února 1921 číslem 13362/21 byl Ministerstvem školství a národní osvěty jmenován správcem  a řídícím učitelem české školy v Želči pan  Hynek Bohdanecký, který ovšem  na toto místo nenastoupil.  K otevření školy došlo až k 1.9.1921, kdy byl Ministerstvem školství správcem školy ustanoven Otakar Chlapec, nar. 26.5.1896 v Třtici u N. Strašecí.                    

          Roky  1921 -1925.

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net